Pracownik ProdukcjiNazwa Projektu/ Project Name: Pracownik Produkcji

Nazwa przedsiębiorstwa/ Company Name:  Barn

Nazwa funkcji/ Job Title: Pracownik Produkcji

Opis funkcji/ Function description: 

 Pakowanie-sortowanie,wypakowywanie orientalnych przypraw , praca przy taśmie .(Czarny t-shirt oraz długie spodnie od firmy) Praca w systemie trzech zmian – poranna , popołudniowa i nocna . Praca ok. 40 godzin tygodniowo. Możliwość nadgodzin w zależności od ilości pracy.

Czas trwania projektu/ Project time frame: termin rozpoczęcia pracy:78 tygodni, od 15-02-2021.Możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 1 tygodniowego okresu wypowiedzenia.

Kwota brutto na godzinę/ Gross amount per hour:
21: €9,72(IIzmiana 12,15 / III zmiana €14,50System wypłat/ Payout system:-

Dodatki/Allowances: Poniedziałek – Piątek 19:00 – 00:00 10%
00:00 – 07:00 25%
Weekendy i dni wolne od pracy – 50%

Miejsce zamieszkania/ Accommodation:

Koszt mieszkania/ Accommodation Cost:€ 103,50 tygodniowo

Koszt ubezpieczenia/ Insurance Cost:€ 24,60 tygodniowo

Dodatkowe informacje/ Additional information:

*Koszt transportu € 2,00 dziennie ,kierowca jest zwolniony z opłaty

Pracownik Produkcji dla Par